×
ხელის დეზინფექტანტი
ზედაპირების დეზინფექტანტი

საკონტაქტო ინფორმაცია

 

 

მისამართი : ქ. თბილისი, იპოლიტე ხვიჩია N 3, 0160

 

ელ-ფოსტა :  info.dsgrp@gmail.com

 

             Tel :    +995 597 887 885

             Tel :    +995 551 371 060